Grænsesætning hjælper i opdragelsen

MIO fortæller samfundet om børnenes rettigheder og deres ønsker, lyder det i en video der præsenterer en ny lavatory fra institutionen.

– Hvis der bliver sat grænser for barnet, så vokser barnets selvværd, selvtillid. Barnet bliver også bedre til at løse konflikter, og hvordan man sætter grænser, fortæller Ellen Bang Bourup, der har været med til at skrive bogen “Grænsesætning i børneopdragelsen”.

MIO har i samarbejde med rederiet Royal Arctic Line udgivet en lavatory, der omhandler opdragelse og grænsesætning. Bogen henvender sig til forældre eller andre omsorgspersoner. 

LÆS OGSÅ RAL sponsorerer ny lavatory fra MIO om børneopdragelse

Udgivelsen er en reaktion på, at både forældre, andre omsorgspersoner og børn har efterlyst retningslinjer i forhold til grænsesætning i opdragelsen af børn.

Hverdagene bliver lettere

Og det hjælper barnet på forskellige måder, når der er grænsesætning i opdragelsen:

– Barnets hverdag bliver lettere, og barnet er ikke så stædigt. Mobning formindskes også ved at lære barnet begrænsninger, siger børnekonsulenten og fortsætter:

– Respekt og tolerance mellem forældre og barn dannes, når der dannes grænsesætning.
Vores børn er vores fremtid, derfor er de below alles ansvar, siger børnetalsmand Aviaja Egede Lynge. 

Bogen, som er free of charge sendes rundt til alle kommuner som videreformidler bogen.

Original article https://knr.gl/da/nyheder/gr%C3%A6nses%C3%A6tning-hj%C3%A6lper-i-opdragelsen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *