Thu. Jul 18th, 2019

*

*

YposterixiDemokrati

Ideen bakom SupportDemokraterna startade på 90-talet som Progresspartiet och en framtidsfantasy eller scifi där världen skulle räddas. Läs mer om “Seaport Rose” här!

“YPOSTIRIX/ER/ERNA-, YPOSTERDEMOKRATERNA”Supportdemokraterna, Demokraterna som understödjer, Ypostírixidemokrati – Utilitarism i åtanke!

Valmanifest:

Hela tanken bakom ideologin handlar om “bärkraft”. Som statsledare (i det fall vi väljs att företräda Sveriges befolkning) arrangerar vi landets resurser som en underliggande kraft för varje individ att nå mål. Vi upplever att var enskild individ är en bärande del av landet. För att klara av tyngden måste människan stöttas från vaggan till graven. Det krävs även bärkraft att bli fri från samhällsberoendet och samhällsansvaret.

En äldre människa som arbetat hela sitt liv, ska under sin pension kunna nyttja lönen av mödan under sitt liv, hen har inte längre samma samhällsansvar. Vi anser att man är del av samhället av egen fri vilja den dagen man blir myndig och den fria viljan ska beredas med valmöjligheter, även möjligheten att inte tillhöra. Alla ska beredas samma möjligheter att nå lika mål.

Vi anser att svaga ska förses med styrka på individell nivå, gruppniva och nationell nivå. Dvs vi har inte en kommun som lider brist på resurser, vi har en kommun som behöver stöd och då får andra kommuner bidra genom sitt överskott.

Som SupporterDemokrat hjälper du andra när du kan och vi vill att varje insats ska belönas.

Vårt mål är att stärka varje individ!

Bidrag:

Vi undviker bidrag i största möjliga mån, istället stöttar vi individer och företag att bli självförsörjande genom delägande i insatser som nyföretagande, sjukvård och byggnation.

Skola:

Som de flesta känner till klarar inte alla skolan med tillräckliga betyg.Att komma in på gymnasium och önskad högskola ställer höga krav.Skolan kommer under vårt regerande få en flytande icke begränsad tid.Dvs 1a klass eller då 1a nivå i ett ämne kan vara upp till 3 år. Det viktigasteär alltså inte att gå ut skolan under given tid, men att bli kompetent i varjeämne för sig.

Skolan ska stå vid sitt mål och lära ut, inte vara en plikt attpassera. En flitig elev, en snabbtänkt elev ska inte heller bli begränsad av tiden. Alla ska passera grundskolan med likvärdig kunskap och ha lika stora möjligheter till vidare utbildning”.

Arbete:

Vi lever i en negativ utveckling där företag och industrier avvecklas eller flyttar till andra länder. Detta skapar tillsammans med folkökningen ett underskott av arbetsplatser. Vårt dagligvaruutbud består mest i varor från andra länder. Vi har också en för hög kvot av inhyrd arbetskraft från utlandet.

Vårt mål är att höja antalet arbetsplatser och öppna fler industrier. Vi vill minska import av varor från andra länder och öka exporten. Slutligen ska detta leda till högre livskvalitet för alla medborgare.Vi kommer att investera mot delägarskap i de personer med intresse av att starta eget.

Det betyder att vi inkasserar vinst till staten på samma sätt som investorer. Vår investering ligger i skattebefrielse den första tiden, lön och professionell rådgivning, reklam och kontakter. Staten står som borgenär och investor, rådgivare med konsultverksamhet. Företagaren kommer alltid ha ägarmajoritet.

Detta leder från början och på sikt till sänkta skatter!

Vi kommer att sänka skatterna för bönder mot att en ny försäljningsmodell accepteras. Den nya modellen innebär bl a; Vi kommer ha som mål att inte slakta fler djur än det finns beställning till. Det betyder att fler färskvarubutiker kommer att öppna.

Vapen:

Vi vill återgå till vår neutralitet och tillsammans med Svenska Fred, besluta om nya exportlagar både gällande vapen och malm som används till vapen.Miljö:Vår jord är viktig, våra hav är viktiga för livets fortsatta existens, därför är det också viktigt att vi tänker i banorna “för allas bästa” och inkluderar jorden.

Vi är SupportDemokrater och vår ideologi är tydlig – vi bidrar med styrka! Vi vill bidra till att rensa haven från plaster, vi vill också bidra till alternativ för plaster. Det är viktigt för Supportdemokraterna att vi inte stjäl någons levebröd i vår iver att hjälpa och rädda.

Vi tar inte bort något utan att ersätta mot något bättre.

Flyg:

Vi vill att industrier och tillverkare av Flyg, Bilar, Båtar och andra motorfordon ska arbeta fram avsevärt bättre motormodeller. Tillverkare som hörsammar behoven och kravet på mer miljövänliga motoralternativ får stöd genom investering i sin försäljning både av motorer, färdiga fordon och i de fall det gäller, även resebiljetter.

Vi vill slopa flygskatt för de flygplanstillverkare som når målen

Utveckling av städer:

Vi vill minska avstånden mellan städerna och på så sätt göra avlägsna platser mer attraktiva. Vi vill även öka turisttrafiken mellan städerna. Vi vill åstadkomma detta genom kraftigt subventionerade flyg och tågbiljetter

.-Det ska inte kosta mer att åka till jobbet från Stockholm till Umeå med flyg, än vad det kostar att åka från Solna i Stockholm, till Globen mitt i City med buss!

Skulder:

Supportdemokraterna har för avsikt att avveckla Kronofogdens ansvar för indrivning av skulder och vi kommer begära in nya lösningar av banker och låneinstitut att låna ut pengar. Det ska inte längre vara möjligt att tjäna pengar på insolvens eller plötslig fattigdom/ förhinder att betala skulder. Vi vill ha ett rimligt skuldtak som inte orsakar individen en längre låsning från samhället eller förhinder att återgå i samhällets tjänst med lika levnadsvillkor.

Vi vill tillåta skulderna till idag som förhindrar individen utveckling genom anmärkningar och lånestopp, att kvitta lån mot samhällstjänst.Vi vill automatisera socialbidrag. En människa utan ekonomiska möjligheter att överleva kan genom automatisering beredas med bidrag och möjliga lediga samhällstjänster.

För att öka den utsatta individens frihet, är samhällstjänsterna obligatoriska men valfria till yrket. Individen ska kunna arbeta för att kvitta skulder och tjäna pengar inom en tjänst som upplevs bättre än dålig.

På det här sättet minimerar vi behovet av socialtjänsten och handläggare inom den ekonomiska enheten och vi spar enorma resurser.

Samhällstjänsterna ger betalt per hel dag eller timme. Den arbetslösa väljer själv hur mycket hen vill jobba.

Assistans & LSS:

Vi måste värna bättre om dem som har mindre möjligheter att nå upp. Det betyder att varje SupportDemokrat har för avsikt att hjälpa dem med minst förutsättningar i ett samhälle som är skapat för de som når upp med egen kraft.

Vi ställer oss frågan “är det rättvist att födas med eller utan fysiska möjligheter att själv bli sin lyckas smed”? Vi svarar på frågan “tillsammans gör vi det rättvist”!

Det betyder att vår skatt slussas till öronmärkta fonder som varje individ har inblick i. Vårt skattekonto får en ny flik. Här kan du själv fördela din skatt i olika fonder en gång i kvartalet.

Ökad insyn, ökat inflytande:

Du kommer även kunna se den totala summan från hela folket fördelad i de olika fonderna. På det här sättet ökar din insyn, vår demokratiska styrning blir transparent och du påverkar aktivt med dina val. Vill du inte välja, fördelas det efter en överenskommen modell automatiskt.

Fängelse/Internering/Frihetsberövning:

(Ofärdig analys)

EU

Vår ideologi handlar om att understödja individer, grupper och samhällskonstuktioner som bidrar till personen och landets utveckling. Ypostirixi betyder styrka. Vi vill bidra till EU’s fortsatta utveckling men inte under förutsättningen att avgiften tär på välfärden. Om EU-utgiften inte tillåts vara flexibel, då begär vi utträde. Ett eventuellt utträde innebär inte att vi slutar bidra till EU’s fortsatta utveckling men, vi kommer att sätta gåvan i realitet med den tacksamhet som visas.

Ryssland

SupportDemokraterna vill utöka samarbete med alla närliggande länder! Vi är intresserade av att höra alla förslag till samarbete!

USA

Supportdemokraterna har för avsikt att fortsätta samarbetet med USA, även underlätta deras ekonomiska uppbyggnad men, vi vill också klargöra att vi inte är lakej åt något land.

Invandring

Vi vill se över flyktingars och invandrares olika alternativ till att stanna. Med de regler vi har idag, begränsar vi även en flyktings väg att lämna landet efter hemlandet har blivit säkert att återvända till. Idag förutsätter lagen att flyktingar kommer stanna kvar i landet. Vi vill hellre ge flyktingen möjligheten att kallas “ofrivillig turist” för att på så sätt öppna möjligheter och olika former av tillfällig installering i landet. Vårt mål ska inte vara att bli en permanent boplats för flyktingar, på samma sätt som för frivilliga invandrare. Vårt mål ska vara att på sikt understödja ett säkert återvändande och hjälp till behovsbaserad uppbyggnad av hem eller företag. På samma sätt som vi finansierar våra egna medborgare att starta eget, vill vi bidra till uppbyggnad i andra länder mot en del av vinsten, till dess att företagaren bär sitt eget företag och löser ut den svenska staten.
Texten fortsätter […]

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
RSS